Програма страхового захисту

Основними завданнями Програми страхового захисту є:

  • стратегічне та середньострокове планування передачі ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, захистом майнових інтересів;
  • підвищення рівня соціального (страхового) захисту персоналу;
  • контроль та підвищення якості умов страхування договорів (полісів) з метою отримання реальної компенсації збитків (шкоди, наслідків аварій) у разі настання непередбачуваних природних явищ, подій, аварій.

На сьогоднішній день в ПрАТ «Укргідроенерго» успішно реалізується Програма страхового захисту Товариства, яка включає:

1. Обов’язкове страхування:

  • страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
  • страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті;
  • страхування гідроспоруд;
  • страхування власників зброї, пожежних дружин.

2. Добровільне страхування:

  • медичне страхування працівників;
  • страхування наземного автотранспорту (КАСКО);
  • інше страхування майна (вантажоперевезення, страхування будівельно-монтажних робіт, відповідальності перед третіми особами тощо).

В 2018 році була розроблена та впроваджена програма медичного страхування працівників Товариства, як важлива складова Програми страхового захисту ПрАТ «Укргідроенерго». За участю профспілкового комітету компанії, майже дві тисячі співробітників приєдналися до корпоративного договору добровільного медичного страхування та успішно користуються страховим полісом у разі потреби отримання медичних послуг. Страховий поліс охоплює всі види медичної допомоги (амбулаторно-поліклінічну, невідкладну, стоматологічну, діагностику, забезпечення медикаментами) на всій території України та надає можливість застрахувати рідних (чоловік, дружина, батьки, діти).