Програма «Навчання і розвиток працівників

Основною метою реалізації програми «Навчання і розвиток працівників ПрАТ «Укргідроенерго» є забезпечення Товариства висококваліфікованими кадрами, які відповідають не лише вимогам сьогодення, а і викликам завтрашнього дня. ПрАТ «Укргідроенерго» для досягнення своїх стратегічних цілей та виконання завдань, потрібно мати необхідні людські ресурси, що забезпечують розвиток Товариства. Персонал є одним із найважливіших ресурсів Товариства, який потребує постійного навчання та розвитку.

Основними мотиваційними факторами високоефективної роботи персоналу є:

  • можливість і перспектива кар’єрного зростання;
  • можливість і перспектива обіймати посаду з більшими повноваженнями й відповідальністю;
  • можливість і перспектива отримувати блага (матеріальні і нематеріальні) та оплату праці відповідно до компетенцій, виконуваних функцій та використання власного потенціалу у роботі Товариства.

Тому ПрАТ «Укргідроенерго» приділяє велику увагу підготовці та навчанню своїх працівників за допомогою:

1.Індивідуальних програм розвитку, які  формуються за наступними напрямками:

  • цілеспрямоване виконання конкретного завдання відповідної складності;
  • делегування відповідальності за окремі дії або ділянки роботи;
  • рівномірне ускладнення виконуваних завдань;
  • міна робочого місця (ротація працівників з метою отримання додаткових знань).

2.    Загальних програм навчання з урахуванням необхідності розвитку конкретних компетенцій, які формуються за наступними напрямками:

  • направлення працівника на відповідні конференції, курси, семінари, тренінги;
  • проведення ділових ігор, моделювання комплексних проблемних ситуацій та їх рішення;
  • участь у групах по обміну досвідом.

Організацією реалізації програми навчання та розвитку працівників Товариства займається департамент з управління персоналом та соціальними питаннями, який визначає потребу, аналізує освітній ринок та формує бюджет на підготовку кадрів.