Публічна звітність

З метою надання комплексної інформації про діяльність компанії органам державної влади та всім зацікавленим в Укргідроенерго запроваджено практику підготовки щорічної публічної корпоративної звітності.

На сьогодні понад 85% провідних світових компаній щорічно готують професійні інтегровані чи нефінансові (зі сталого розвитку) звіти. З 2016 року практику оприлюднення професійної корпоративної звітності розпочали впроваджувати й українські провідні підприємства. З 2017 року кількість як приватних, так і державних українських компаній, що складають корпоративну звітність, невпинно зростає. Відтак і Укргідроенерго приєдналося до впровадження світової практики. Слід зазначити, що з 2013 року Укргідроенерго складає фінансову звітність за міжнародними стандартами, а з 2019 року запроваджено практику підготовки Звіту керівництва.

Основні переваги корпоративної звітності

Підготовка професійної корпоративної звітності дозволяє компанії одержати наступні основні переваги:

 • покращення ділової репутації;
 • підвищення прозорості діяльності;
 • підвищення привабливості для інвесторів;
 • зростання довіри суспільства до компанії;
 • покращення стратегії компанії;
 • підвищення лояльності працівників;
 • покращення відносин із органами державної влади;
 • підвищення лояльності клієнтів.

Крім цього, звітність є ефективним інструментом комунікації компанії із широким колом її цільових аудиторій:

 • органи державної та місцевої влади;
 • міжнародні фінансові інституції;
 • працівники компанії;
 • засоби масової інформації та окремі журналісти;
 • інститути громадянського суспільства, екологічні, галузеві та антикорупційні НУО;
 • органи місцевого самоврядування та місцеві громади;
 • підрядники;
 • наукова та експертна спільнота;
 • міжнародні ГО екологічного та енергетичного спрямування, інституції з відповідальності бізнесу;
 • населення України.

report

Публічна звітність як інструмент позитивних змін
 
 • Звітність допомогає компанії визначити найбільш пріоритетні аспекти для оцінки та управління своїм впливом у найближчому майбутньому та в перспективі.
 • Звітність є додатковим стимулом для впровадження нових практик корпоративного управління.
 • Звітність є інструментом систематизації збору нефінансових даних та включення розширеної бази показників для оцінки економічного, соціального та екологічного впливу Укргідроенерго на всю Україну.
 • Звітність допоможе посилити взаємодію компанії із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, а також вивести таку взаємодію на якісно новий рівень.
 • Звітність сприяє покращенню ділової репутації Укргідроенерго за рахунок підвищення її відкритості та прозорості, а також зростанню довіри суспільства.
 • Звітність допоможе підвищити лояльність працівників та клієнтів компанії.
 • Робота над звітністю допомогає Укргідроенерго покращити свою стратегію та оптимізувати роботу над програмою дій в розбудові стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії.

У 2019 році Товариством було вперше підготовлено Звіт керівництва (звіт про управління) ПрАТ Укргідроенерго за 2018 рік українською та англійською мовами.

Звіт керівнитцва (Звіт про управління) ПрАТ Укргідроенерго за 2018 рік

У звіті були розкриті фінансові та нефінансові показники діяльності. Представлена ключова інформація про екологічні, економічні та соціальні аспекти діяльності Товариства.

Звіт комплексно відображає:

 • Реалізацію Стратегії розвитку ПрАТ «Укргідроенерго»
 • Підходи керівництва до управління
 • Істотні фінансово-економічні та виробничі плани, а також результати з основних видів діяльності
 • Екологічний та соціальний вплив на навколишнє середовище
 • Результати діяльності з забезпечення безпеки гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станцій та охорони навколишнього середовища
 • Міжнародне співробітництво

Звіт підготовлено відповідно до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів:

 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996XIV
 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2018 № 3480IV
 • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826
 • Методичні рекомендації зі складання звіту про управління Міністерства фінансів України
 • МСФЗ Практичний звіт 1 «Коментар керівництва».
 • Стандарти GRI (Global Reporting Initiative – Глобальна ініціатива щодо звітування)
 • ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності»
 • 17 Цілей сталого розвитку ООН
 • Стандарт Міжнародної Ради з інтегрованої звітності IIRC
 • Стандарт із взаємодії з зацікавленими сторонами AA1000SES
 • Принципи підготовки Звіту про Прогрес реалізації принципів Глобального договору ООН

З українською та англійською версіями Звіту керівництва (звіту про управління) за 2018 рік ви можете ознайомитись нижче:

 • Звіт
 • Report
Book GIDRO UA_web_3.pdf "> Скачать
Book GIDRO ENG_web_3.pdf "> Скачать
Цей блок пошкоджений або відсутній. Можливо втрачено його вміст або вимкнено відповідний модуль.
Цей блок пошкоджений або відсутній. Можливо втрачено його вміст або вимкнено відповідний модуль.