Інформація для акціонерів

текст-повідомлення про публікацію документів згідно законодавства України

Статут товариства
Статут ПрАТ «Укргідроенерго», затверджений наказом Міненерговугілля від 11.12.2018 № 625
Статут ПрАТ "Укргідроенерго"
Статут ПАТ "Укргідроенерго" 26.04.2017
Cтатут ПАТ "Укргідроенерго"
Зміни до статуту ПАТ "Укргідроенерго"
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Рішення Вищого органу управління товариства
Наказ Мінекоенерго від 03.02.2020 № 61 «Про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 14.01.2020 № 18 «Про призначення аудитора ПрАТ «Укргідроенерго»

Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 03.01.2020 № 4 «Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго».
Наказ від 23.12.2019 № 536 «Про внесення зміни до наказу Мінекоенерго від 27.11.2019 № 451»
Наказ від 28.11.2019 № 456 «Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ від 27.11.2019 № 451 «Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 28.08.2019 № 394 «Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 16.08.2019 № 355 «Про функції комітету з питань аудиту ПрАТ «Укргідроенерго».
Наказ Міненерговугілля від 19.07.2019 № 315 «Про затвердження Умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 18.07.2019 № 312 «Про обрання оцінювача ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 19.07.2019 № 317 «Про призначення членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 10.05.2019 № 209 «Про призначення корпоративного секретаря ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 10.05.2019 № 208 «Про затвердження Положення про корпоративного секретаря ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 10.05.2019 № 207 «Про затвердження Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 03.05.2019 № 197 «Про виплату дивідендів Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго» за 2018 рік»
Наказ Міненерговугілля від 26.04.2019 № 195 «Про затвердження фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за 2018 рік та виплату дивідендів»
Наказ Міненерговугілля від 26.04.2019 № 194 «Про затвердження річної інформації Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за 2018 рік»
Наказ Міненерговугілля від 25.04.2019 № 188 «Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.12.2018»
Наказ Міненерговугілля від 14.03.2019 № 115 «Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 27.12.2018 № 661»
Наказ Міненерговугілля від 05.03.2019 № 90 «Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 31.01.2019 № 38 «Про обрання оцінювача пакета акцій ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», що обліковується на балансі ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 27.12.2018 № 662 «Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 27.12.2018 № 661 «Про обрання оцінювача майна ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 02.11.2018 № 544 «Про обрання аудитора ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 11.12.2018 № 625 «Про затвердження Статуту ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 02.11.2018 № 544 «Про обрання аудитора ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 31.10.2018 № 540 «Про функції ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 15.08.2018 № 429 «Про обрання оцінювача ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 21.08.2018 № 441 «Про обрання оцінювача ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 16.11.2017 № 710 «Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 17.07.2018 № 389 «Про обрання оцінювача ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 28.04.2016 № 284 «Про затвердження фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за 2015 рік та виплату дивідендів»
Наказ Міненерговугілля від 12.05.2015 № 277 «Про обрання оцінювача майнових прав ПАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 31.05.2016 № 337 «Про обрання оцінювача майнових прав ПАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 13.09.2012 № 707 «Про затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 02.08.2012 № 580 «Про затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 27.04.2018 № 232 «Про затвердження фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 05.12.2017 № 732 «Про обрання аудитора ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ №363
Наказ №298
Наказ №57
Наказ №253
Наказ №288
Протокол загальних зборів №2
Протокол загальних зборів №3
Наказ Міненерговугілля від 06.03.2017 № 174 «Про затвердження складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Укрг
Наказ Міненерговугілля від 20.04.2017 № 284 «Про затвердження фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Укргідроерго»»
Наказ Міненерговугілля від 17.05.2017 № 339 «Про погодження вчинення значного правочину ПАТ «Укргідроенерго»»
Кодекс корпоративного управління товариства
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго», затверджений наказом Міненерговугілля від 05.03.2019 № 90
Положення про філії ПрАТ "Укргідроенерго"
Каскад Київських ГЕС і ГАЕС
Кременчуцька ГЕС
Дніпровська ГЕС
Середньодніпровська ГЕС
Каховська ГЕС
Дністровська ГЕС
Положення про філію «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»
Положення ПрАТ "Укргідроенерго" про керівні органи
Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Укргідроенерго»
Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Укргідроенерго»
Положення про Наглядову раду ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ №810
Положення про Виконавчий орган
Положення про Ревізійну комісію
Проспект емісії акцій
Проспект емісії акцій
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Інформація емітента цінних паперів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2020 - ЕПЦ
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14.02.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14.02.2020 - ЕПЦ
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.02.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.02.2020 - ЕПЦ
Особлива інформація-зміна складу посадових осіб 03.01.2020
Особлива інформація-зміна складу посадових осіб 03.01.2020 - ЕЦП
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб (припинення повноважень членів наглядової ради, дата публікації 24.12.2019)
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб (припинення повноважень членів наглядової ради, дата публікації 24.12.2019) ЕЦП
Зміна складу посадових осіб (Голова наглядової ради, заступник Голови наглядової ради)-23.07.2019
Зміна складу посадових осіб (Голова наглядової ради, заступник Голови наглядової ради)-23.07.2019. ЕЦП
Особлива інформація члени наглядової ради 23.07.2019
Особлива інформація члени наглядової ради 23.07.2019. ЕЦП
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 2
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 2-ЕЦП
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів-ЕЦП
Річна інформація емітента за 2018 рік
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2018 РІК
Відомості про зміну складу посадових осіб
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 р. 30.10.2018 р.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року 30.07.2018
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 04.05.2018
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року 27.04.2018
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 26.04.2018
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року 30.10.2017
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року 28.07.2017
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року 28.04.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про зміну типу акціонерного товариства) 02.06.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) 24.05.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів) 26.04.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про зміну складу посадових осіб) 05.04.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про зміну складу посадових осіб) 14.03.2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 26.04.2018
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року 25.10.2016
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року 25.07.2016
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року 25.04.2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Особлива інформація
Особлива інформація 2
Рішення Ревізійної комісії товариства
наказ Міненерговугілля від 19.07.2019 № 317 «Про призначення членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2018 року, від 25.04.2019
Протокол засідання Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» № 5-2019 від 25.04.2019
Протокол засідання Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» № 4-2018 від 01.11.2018
Протокол засідання Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» № 3-2018 від 16.04.2018 р.
Висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2017 року, від 16.04.2018 р.
Висновки ревізійної комісії за 2017 рік
Протокол засідання ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» № 1-2017 від 29.03.2017 р.
Протокол засідання ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» № 23 від 31.03.2016 р.
Протокол засідання ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» № 22 від 29.03.2016 р.
Висновки ревізійної комісії за 2012 рік
Звіт ревізійної комісї 2012 року
Протокол ревізійної комісії №13