Документи

текст-повідомлення про публікацію документів згідно законодавства України

Статут товариства
Статут ПрАТ «Укргідроенерго», затверджений наказом Міненерговугілля від 11.12.2018 № 625
Статут ПрАТ "Укргідроенерго"
Статут ПАТ "Укргідроенерго" 26.04.2017
Cтатут ПАТ "Укргідроенерго"
Зміни до статуту ПАТ "Укргідроенерго"
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Рішення Вищого органу управління товариства
Наказ Мінекоенерго від 03.02.2020 № 61 «Про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 14.01.2020 № 18 «Про призначення аудитора ПрАТ «Укргідроенерго»

Наказ Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 03.01.2020 № 4 «Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго».
Наказ від 23.12.2019 № 536 «Про внесення зміни до наказу Мінекоенерго від 27.11.2019 № 451»
Наказ від 28.11.2019 № 456 «Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ від 27.11.2019 № 451 «Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 28.08.2019 № 394 «Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 16.08.2019 № 355 «Про функції комітету з питань аудиту ПрАТ «Укргідроенерго».
Наказ Міненерговугілля від 19.07.2019 № 315 «Про затвердження Умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 18.07.2019 № 312 «Про обрання оцінювача ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 19.07.2019 № 317 «Про призначення членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 10.05.2019 № 209 «Про призначення корпоративного секретаря ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 10.05.2019 № 208 «Про затвердження Положення про корпоративного секретаря ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 10.05.2019 № 207 «Про затвердження Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 03.05.2019 № 197 «Про виплату дивідендів Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго» за 2018 рік»
Наказ Міненерговугілля від 26.04.2019 № 195 «Про затвердження фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за 2018 рік та виплату дивідендів»
Наказ Міненерговугілля від 26.04.2019 № 194 «Про затвердження річної інформації Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за 2018 рік»
Наказ Міненерговугілля від 25.04.2019 № 188 «Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.12.2018»
Наказ Міненерговугілля від 14.03.2019 № 115 «Про внесення змін до наказу Міненерговугілля від 27.12.2018 № 661»
Наказ Міненерговугілля від 05.03.2019 № 90 «Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 31.01.2019 № 38 «Про обрання оцінювача пакета акцій ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», що обліковується на балансі ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 27.12.2018 № 662 «Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 27.12.2018 № 661 «Про обрання оцінювача майна ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 02.11.2018 № 544 «Про обрання аудитора ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 11.12.2018 № 625 «Про затвердження Статуту ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 02.11.2018 № 544 «Про обрання аудитора ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 31.10.2018 № 540 «Про функції ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 15.08.2018 № 429 «Про обрання оцінювача ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 21.08.2018 № 441 «Про обрання оцінювача ПрАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 16.11.2017 № 710 «Про затвердження Положення про принципи формування наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 17.07.2018 № 389 «Про обрання оцінювача ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 28.04.2016 № 284 «Про затвердження фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за 2015 рік та виплату дивідендів»
Наказ Міненерговугілля від 12.05.2015 № 277 «Про обрання оцінювача майнових прав ПАТ «Укргідроенерго»
Наказ Міненерговугілля від 31.05.2016 № 337 «Про обрання оцінювача майнових прав ПАТ «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 13.09.2012 № 707 «Про затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 02.08.2012 № 580 «Про затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 27.04.2018 № 232 «Про затвердження фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»»
Наказ Міненерговугілля від 05.12.2017 № 732 «Про обрання аудитора ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ №363
Наказ №298
Наказ №57
Наказ №253
Наказ №288
Протокол загальних зборів №2
Протокол загальних зборів №3
Наказ Міненерговугілля від 06.03.2017 № 174 «Про затвердження складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Укрг
Наказ Міненерговугілля від 20.04.2017 № 284 «Про затвердження фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Укргідроерго»»
Наказ Міненерговугілля від 17.05.2017 № 339 «Про погодження вчинення значного правочину ПАТ «Укргідроенерго»»
Кодекс корпоративного управління товариства
Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Укргідроенерго», затверджений наказом Міненерговугілля від 05.03.2019 № 90
Положення про філії ПрАТ "Укргідроенерго"
Каскад Київських ГЕС і ГАЕС
Кременчуцька ГЕС
Дніпровська ГЕС
Середньодніпровська ГЕС
Каховська ГЕС
Дністровська ГЕС
Положення про філію «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»
Положення ПрАТ "Укргідроенерго" про керівні органи
Положення про Виконавчий орган ПрАТ «Укргідроенерго»
Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Укргідроенерго»
Положення про Наглядову раду ПрАТ «Укргідроенерго»
Наказ №810
Положення про Виконавчий орган
Положення про Ревізійну комісію
Проспект емісії акцій
Проспект емісії акцій
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Інформація емітента цінних паперів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2020 - ЕПЦ
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14.02.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14.02.2020 - ЕПЦ
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.02.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 05.02.2020 - ЕПЦ
Особлива інформація-зміна складу посадових осіб 03.01.2020
Особлива інформація-зміна складу посадових осіб 03.01.2020 - ЕЦП
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб (припинення повноважень членів наглядової ради, дата публікації 24.12.2019)
Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб (припинення повноважень членів наглядової ради, дата публікації 24.12.2019) ЕЦП
Зміна складу посадових осіб (Голова наглядової ради, заступник Голови наглядової ради)-23.07.2019
Зміна складу посадових осіб (Голова наглядової ради, заступник Голови наглядової ради)-23.07.2019. ЕЦП
Особлива інформація члени наглядової ради 23.07.2019
Особлива інформація члени наглядової ради 23.07.2019. ЕЦП
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 2
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 2-ЕЦП
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів-ЕЦП
Річна інформація емітента за 2018 рік
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЗА 2018 РІК
Відомості про зміну складу посадових осіб
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 р. 30.10.2018 р.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року 30.07.2018
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 04.05.2018
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 року 27.04.2018
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 26.04.2018
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року 30.10.2017
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року 28.07.2017
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року 28.04.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про зміну типу акціонерного товариства) 02.06.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) 24.05.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів) 26.04.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про зміну складу посадових осіб) 05.04.2017
Особлива інформація емітента цінних паперів (відомості про зміну складу посадових осіб) 14.03.2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік 26.04.2018
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року 25.10.2016
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 року 25.07.2016
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 року 25.04.2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Особлива інформація
Особлива інформація 2
Рішення Ревізійної комісії товариства
наказ Міненерговугілля від 19.07.2019 № 317 «Про призначення членів наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2018 року, від 25.04.2019
Протокол засідання Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» № 5-2019 від 25.04.2019
Протокол засідання Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» № 4-2018 від 01.11.2018
Протокол засідання Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» № 3-2018 від 16.04.2018 р.
Висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Укргідроенерго» за результатами перевірки фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, що завершився 31 грудня 2017 року, від 16.04.2018 р.
Висновки ревізійної комісії за 2017 рік
Протокол засідання ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» № 1-2017 від 29.03.2017 р.
Протокол засідання ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» № 23 від 31.03.2016 р.
Протокол засідання ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго» № 22 від 29.03.2016 р.
Висновки ревізійної комісії за 2012 рік
Звіт ревізійної комісї 2012 року
Протокол ревізійної комісії №13

текст-повідомлення про публікацію документів згідно законодавства України

2020
2019
Звіт про управління (Звіт керівництва) ПрАТ "Укргідроенерго" за 2019 рік
Фінансова звітність ПрАТ «Укргідроенерго», підготовлена відповідно до МСФЗ, за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Разом зі звітом незалежного аудитора (дата публікації 23.04.2020)
Фінансова звітність ПрАТ «Укргідроенерго», підготовлена відповідно до МСФЗ, за 9 місяців 2019 року, що закінчилися 30 вересня 2019 року (дата публікації 25.10.2019)
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за І півріччя 2019 року, що закінчилося 30 червня 2019 року (дата публікації 25.07.2019)
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за І-й квартал 2019 року, що закінчився 31 березня 2019 року (дата публікації 25.04.2019)
2018
Звіт керівництва (звіт про управління) ПрАТ «Укргідроенерго» за 2018 рік (дата публікації 26.04.2019)
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року та звіт аудиторів BDO (дата публікації 26.04.2019)
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року та звіт аудиторів BDO (англ.версія)
Фінансова звітність ПрАТ «Укргідроенерго», підготовлена відповідно до МСФЗ, за 9 місяців 2018 року, що закінчилися 30 вересня 2018 року. Дата публікації 26.10.2018 р.
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за І півріччя, що закінчилось 30.06.2018 року (дата публікації 30.07.2018)
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за квартал, що закінчився 31 березня 2018 року (дата публікації 26.04.2018)
2017
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та звіт аудиторів BDO (дата публікації 26.04.2018)
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року та звіт аудиторів BDO (англ.версія)
Проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за 9 місяців, що закінчилося 30 вересня 2017 року (дата публікації 26.10.2017)
Проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до МСФЗ, за І півріччя, що закінчилося 30 червня 2017 року (дата публікації 26.07.2017)
Фінансова звітність за І квартал 2017 року
2016
Фінансова звітність за 2016 рік та звіт аудиторів BDO
Фінанасова звітність за III квартал 2016 року
Фінанасова звітність за II квартал 2016 року
Фінанасова звітність за I квартал 2016 року
2015
Фінансова звітність за 2015 рік та звіт аудиторів BDO (12,9 мб)
2014
Інформація про діяльність товариства за 2014 рік наказ МЕ від 11.02.2015 №116.
Фінансова звітність 1-4 форми за 2014 рік
Фінансова звітність за 2014 рік та звіт аудиторів BDO
2013
Перша фінансова звітність 2013 BDO у Нацкомісію з цінних паперів
2012
Баланс 2012 року
Звіт про фінансовий результат

текст-повідомлення про публікацію документів згідно законодавства України

2020
2019
Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2019 рік
Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" за 9 місяців
Скоригована Інвестиційна програма ПрАТ "Укргідроенерго" на 2019 рік (погоджена Міненерговугілля 08.07.2019)
Звіт про виконання Інвестиційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" за І півріччя 2019 року
Звіт щодо виконання Інвестиційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" за І квартал 2019
Інвестиційна програма ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік
Пояснювальна записка щодо коригування Інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік
2018
Інвестиційна програма ПраТ «Укргідроенерго» на 2019 рік (п. НКРЕКП від 12.12.2018 № 1902)
Інвестиційна програма ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік (постанова НКРЕКП від 23.11.2018 № 1484)
Інвестиційна програма ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік
Обґрунтування Інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік
Звіт про виконання інвестиційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" за І півріччя 2018 року
Звіт про виконання інвестиційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" за І квартал 2018 року
Інвестиційна програма ПрАТ "Укргідроенерго" на 2018 рік
Обгрунтування щодо коригування Інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік
Інвестиційна програма ПрАТ Укргідроенерго на 2018 рік (п.НКРЕКП від 28.12.2017р. №1486)
Інвестиційна програма Укргідроенерго на 2018 (п.НКРЕКП від 16.10.18 № 1219)
Звіт про виконання ІП Укргідроенерго за 9 місяців 2018 рік
Звіт про виконання Інвестиційної програми за 2018 рік
2017
Звіт щодо виконання Інвестиційної програми 2017 року
Інвестиційна програма ПрАТ Укргідроенерго на 2017 рік (Постанова НКРЕКП №1395 від 09.11.2017 р., погодження Міненерговугілля 14.12.2017 року)
Звіт щодо виконання інвестиційної програми за січень - вересень 2017 року
Проект інвестиційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" на 2018 р. (фінансування)
Звіт щодо виконання інвестиційної програми з січня 2017 року до червня 2017 року
Коригування інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2017 рік
Протокол проведення обговорення з громадськістю скоригованої інвестиційної програми та питання включення до тарифу на відпуск електичної енергії ПрАТ "Укргідроенерго", на 2017 рік коштів на виконання запланованих заходів від 19 червня 2017 року на філії "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС"
ЗМІ про проведення обговорення з громадськістю скоригованої інвестиційної програми та питання включення до тарифу на відпуск електичної енергії ПрАТ "Укргідроенерго", на 2017 рік коштів на виконання запланованих заходів від 19 червня 2017 року на філії "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС" частина 1
ЗМІ про проведення обговорення з громадськістю скоригованої інвестиційної програми та питання включення до тарифу на відпуск електичної енергії ПрАТ "Укргідроенерго", на 2017 рік коштів на виконання запланованих заходів від 19 червня 2017 року на філії "Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС" частина 2
Проект інвестиційної програми "Укргідроенерго" на 2017 рік
Інвестиційна програма ПрАТ "Укргідроенерго" на 2017 рік (Постанова 1073 від 01.09.2017 року)
Звіт щодо виконання інвестиційної програми з січня 2017 до березня 2017
Схвалена інвестиціна програма "Укргідроенерго" на 2017 рік (Постанова НКРЕКП № 293 від 21.03.2017р.)
2016
Звіт щодо виконання інвестиційної програми з січня 2016 до грудня 2016
Звіт щодо виконання інвестиційної програми з січня 2016 до вересня 2016
Звіт щодо виконання інвестиційної програми з січня 2016 до червня 2016

текст-повідомлення про публікацію документів згідно законодавства України

Ліцензії ПрАТ «Укргідроенерго»
Ліцензія з виробництва електричної енергії чинна з 01.07.2019
Ліцензія з виробництва електричної енергії
Ліцензія на провадження господарської діяльності у будівництві, пов`язана із створенням об`єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком)
Ліцензія з постачання електричної енергії споживачу
Інформація про джерела енергії та викиди
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії ПрАТ "Укргідроенерго" у I кварталі 2020 року
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ПрАТ "Укргідроенерго" у I кварталі 2020 року
Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії ПрАТ "Укргідроенерго" у 4 кварталі 2019 року та за 2019 рік
Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії ПрАТ "Укргідроенерго" у 4 кварталі 2019 року та за 2019 рік
Використання публічних коштів
Звіт за 01.02.2020 - 29.02.2020 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.02.2020 по 29.02.2020 р.
Звіт за 01.01.2020-31.01.2020 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.01.2020 по 31.01.2020 р.
Звіт за 01.12.2019-31.12.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.12.2019 по 31.12.2019 р.
Звіт за 01.11.2019-30.11.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.11.2019 по 30.11.2019 р.
Звіт за 01.10.2019-31.10.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.10.2019 по 31.10.2019 р.
Звіт за 01.09.2019 - 30.09.2019 р. про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.09.2019 по 30.09.2019 р.
Звіт за 01.08.2019-31.08.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.08.2019 по 31.08.2019 р.
Звіт за 01.07.2019-31.07.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.07.2019 по 31.07.2019 р.
Звіт за 01.06.2019-30.06.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.06.2019 по 30.06.2019 р.
Звіт за 01.05.2019-31.05.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.05.2019 по 31.05.2019 р.
Звіт за 01.04.2019-30.04.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.04.2019 по 30.04.2019 р.
Звіт за 01.03.2019-31.03.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.03.2019 по 31.03.2019 р.
Звіт за 01.02.2019 - 28.02.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.02.2019 по 28.02.2019 р.
Звіт за 01.01.2019-31.01.2019 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.01.2019 по 31.01.2019 р.
Звіт за 01.12.2018 - 31.12.2018 р. про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень з 1.12.2018-31.12.2018 р.
Звіт за 01.10.2018-31.10.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Звіт за 01.10.2018-31.10.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Звіт за 01.09.2018-30.09.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 млн. грн. за період з 01.09.2018 по 30.09.2018 р.
Звіт за 01.08.2018-31.08.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 млн. грн. за період з 01.08.2018 по 31.08.2018 р.
Звіт за 01.07.2018-31.07.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 млн. грн. за період з 01.07.2018 по 31.07.2018 р.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 млн. грн. за період з 01.07.2018 по 31.07.2018 р.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 млн. грн. за період з 01.06.2018 по 30.06.2018 р.
Звіт за 11.05.2018-31.05.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 млн. грн. за період з 11.05.2018 по 31.05.2018 р.
Звіт за 01.05.2018-10.05.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Звіт за 01.05.2018-10.05.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 млн. грн. за період з 21.04.2018 по 30.04.2018 р.
Звіт за 21.04.2018-30.04.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 млн. грн. за період з 11.04.2018 по 20.04.2018 р.
Звіт за 11.04.2018-20.04.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.04.2018 по 10.04.2018 р.
Звіт за 01.04.2018 - 10.04.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 21.03.2018 по 31.03.2018 р.
Звіт за 21.03.2018 - 31.03.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 11.03.2018 по 20.03.2018 р.
Звіт за 11.03.2018 - 20.03.2018 про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період з 01.03.2018 по 10.03.2018 р.
Звіт за 01.03.2018 - 10.03.2018 р. про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інформація про стан виконання договорів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень за період січень-лютий 2018 р.
Звіт за січень-лютий 2018 р. про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Звіт за січень-лютий 2018 р. про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Звіт за 2017 р. про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 1 млн. грн.
Інші документи
Звіт Комітету з питань аудиту ПрАТ "Укргідроенерго" за 2019 рік
Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Укргідроенерго» (дата публікації 27.08.2019)
Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «Укргідроенерго» (дата публікації 27.08.2019)
Наказ Міненерговугілля від 05.03.2019 № 91 «Про конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»
Порядок проведення конкурсного відбору суб`єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов`язкового аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго»
Наказ від 18.10.2018 «Про впорядкування процедури розпоряджання майном ПрАТ «Укргідроенерго»
Структура власності ПрАТ "Укргідроенерго"
Положення про відчуження (реалізацію) металобрухту у ПрАТ «Укргідроенерго»
Положення про відчуження (реалізацію) товарно-матеріальних цінностей (неліквідів) у ПрАТ «Укргідроенерго»
Антикорупційна програма ПрАТ "Укргідроенерго"
Архівні документи щодо тарифів
Протокол проведення відкритого обговорення питання перегляду тарифів на відпуск електричної енергії ГЕС і ГАЕС та Інвестиційної програми ПрАТ "Укргідроенерго" на 2019 рік
Обґрунтування щодо необхідності внесення змін до тарифу на відпуск електричної енергії ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік
Розрахунок тарифу на відпуск електричної енергії ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік
Розрахунок тарифу на відпуск електричної енергії ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік
Обґрунтування щодо встановлення тарифів на відпуск електричної енергії ГЕС та ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019 рік
Протокол проведення відкритих слухань питання перегляду тарифу на відпуск електричної енергії ГЕС та ГАЕС та інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік
Обгрунтування щодо необхідності внесення змін до тарифу на відпуск електричної енергії ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік
Протокол проведення відкритих слухань на тему «Встановлення тарифів на відпуск електричної енергії ГЕС та ГАЕС та схвалення інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік»
Протокол проведення громадських слухань на тему «Про внесення змін до тарифу на відпуск електричної енергії та коригування інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2017 рік»
Розрахунок тарифу на відпуск електричної енергії ГЕС ПрАТ "Укргідроенерго" на 2018 рік
Розрахунок тарифу на відпуск електричної енергії ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на 2018 рік
Пропозиції щодо збільшення статті кошторису витрат «План послуг виробничого характеру» ПрАТ «Укргідроенерго» на 2017 рік
Обґрунтування щодо необхідності внесення змін до тарифу на відпуск електричної енергії та коригування інвестиційної програми ПрАТ «Укргідроенерго» на 2017 рік
Прогнозні показники закупівлі електричної енергії для заповнення водойм Київської і Дністровської ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго» на 2017 рік
Уточнений прогнозний баланс електроенергії ПрАТ «Укргідроенерго» на 2017 рік
Обгрунтування щодо необхідності зміни інвестиційної програми та тарифу на відпуск електричної енергії ПрАТ "Укргідроенерго" на 2017 рік