Наглядова рада

У березні 2017 року Кабінетом Міністрів України була започаткована реформа корпоративного управління, яка передбачає введення незалежних органів управління стратегічними державними підприємствами, одним з яких є ПрАТ "Укргідроенерго". 

У зв’язку з проведенням зазначеної реформи, до моменту формування персонального складу членів Наглядової ради, Товариством та Міненерговугілля було вжито необхідних заходів щодо приведення внутрішніх нормативних актів у відповідність до вимог чинного законодавства. Зокрема, були внесені зміни до Статуту Товариства, до положень про органи управління Товариством та затверджено Принципи формування Наглядової ради. 

Також, наказом Міненерговугілля від 05.03.2019 № 90, затверджено Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Укргідроенерго", який було розроблено на основі принципу розмежування функцій держави як регулятора та як суб'єкта управління Товариством, як це передбачено в Керівних принципах ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з державною часткою власності.

В подальшому, Міненерговугілля було прийнято рішення, що оформлене наказом від 05.03.2019 № 91, про оголошення конкурсного відбору кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго".

Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" було опубліковано на офіційному сайті Кабінету Міністрів України 30.05.2019. Окрім того, для виконання вимог законодавства щодо залучення до попереднього відбору кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради незалежних недержавних експертів – фахівців з добору персоналу, ПрАТ "Укргідроенерго" було укладено договір про надання відповідних послуг з ТОВ "Телент Едвайзорс", що є ліцензійним представником ODGERS BERNDTSON UKRAINE.

В порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 та від 10.03.2017 № 142, конкурсною комісією та номінаційним комітетом проведено конкурс на посади незалежних членів Наглядової ПрАТ "Укргідроенерго".

З урахуванням результатів зазначеного конкурсу та в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 143, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 544-р було погоджено кандидатури незалежних директорів та представників держави до складу Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго".

Згідно з наказом Міненерговугілля від 19.07.2019 № 317 було сформовано Наглядову раду ПрАТ "Укргідроенерго" та призначено членами Наглядової ради: Уолша Стівена Лерда, Гвоздія Валентина Анатолійовича, Микольську Наталію Ярославівну, Терлецького Олега Романовича як незалежних членів та Шкуракова Василя Олександровича, Кальніченко Валентину Анатоліївну, Буславець Ольгу Анатоліївну як представників держави.

Перше засідання новообраної Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" пройшло 22.07.2019. На цьому засіданні головою Наглядової ради ПрАТ  Укргідроенерго" було обрано Гвоздія В. А., а заступником голови Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" – Терлецького О. Р.

У складі Наглядової ради створено наступні комітети:

  • комітет з питань аудиту у складі – Гвоздій В. А., Шкураков В. О. та Уолш Стівен Лерд;
  • комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПрАТ "Укргідроенерго" у складі Гвоздій В. А., Терлецький О. Р., Микольська Н. Я., Буславець О. А. та Кальніченко В. А. 

Протягом 2019 року було проведено Наглядовою радою ПрАТ "Укргідроенерго" вісім засідань, на яких розглянуто 37 питань. 

Мінекоенерго, що є правонаступником Міненерговугілля, прийнято рішення, яке оформлено наказом від 27.11.2019 № 451, про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" – представників держави: Кальніченко В. А. та Буславець О. А.