Каховська ГЕС-2 (в процесі підготовки до будівництва)

Блоки
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТА РОЗТАШУВАННЯ

Гідроенергетика України є невід'ємною частиною енергетичного комплексу країни. Зважаючи на відносно невелику частку гідроенергетики в загальному виробленні електроенергії, Україна відчуває нестачу регулюючих потужностей і тому намагається заповнити потребу в них за рахунок теплоелектростанцій, що працюють на вугіллі, хоча це дуже неефективний і ненадійний шлях через те, що ці станції вже протягом тривалого часу знаходяться в експлуатації. Мобільні гідроагрегати покривають пікову частину  загального графіка навантаження і служать аварійним і частотним резервом енергосистеми. Можливість роботи гідроагрегатів в режимі синхронного компенсатора забезпечує як вироблення, так і споживання реактивної енергії. Крім того, ці установки забезпечують швидкий запуск резервних потужностей енергетичної системи в аварійних ситуаціях і управління частотою і напругою національної енергомережі. Велика частина електроенергії отриманої за рахунок гідроресурсів України виробляється каскадом гідроелектростанцій розташованих на річці Дніпро.

Для оптимізації роботи Каховського гідровузла необхідно збільшити його встановлену потужність шляхом вводу додаткових гідроагрегатів. При цьому  приріст середньобагаторічного вироблення електроенергії відбудеться за рахунок використання холостих скидань. Установка додаткових агрегатів дозволить підвищити використання стоку всіма турбінами Каховської ГЕС до 95 %, і тим самим, збільшити вироблення електроенергії.

Передбачається, що оптимальне підвищення потужності Каховської ГЕС за рахунок будівництва ГЕС-2 може бути досягнуте в результаті синхронізації експлуатації ДніпроГЕС-1, ДніпроГЕС-2 і Каховської ГЕС-1+ГЕС-2. В цьому випадку витрата, що пропускається Дніпровським гідровузлом для вироблення електроенергії в період пікового навантаження, повністю використовуватиметься Каховською ГЕС-1+ГЕС-2. Збільшення потужності Каховського гідровузла дозволить ефективніше регулювати витрати річки Дніпро за рахунок переводу її в гостропікову частину графіка навантаження енергосистеми.

test

Каховська ГЕС-2 (загальний вид)

Основні споруди Каховської ГЕС-2 розташовуються в правобережному примиканні існуючої земляної греблі Каховського гідровузла. Вісь споруд перпендикулярна осі земляної греблі і перетинає її на ПК2+00, а підвідний і відвідний канали мають криволінійний обрис і плавно спрягають проточний тракт споруд ГЕС-2 з дном водосховища і річки.

Споруди ГЕС-2 розміщені, в основному, на незатоплюваних відмітках і на мілководді, що значно полегшить проведення робіт зі зведення споруд.

До складу основних споруд Каховської ГЕС-2 входять:

  • тимчасова гребля
  • підвідний канал;
  • водоприймач;
  • залізобетонні водоводи;
  • будівля ГЕС з монтажним та пристанційним майданчиками;
  • відвідний канал;
  • розподільчий пристрій.

Всі споруди ГЕС-2 практично розташовані в межах існуючої земляної греблі ГЕС-1, при цьому на гребені існуючої греблі зберігається залізнична колія на відм. +20,000 м і автомобільна дорога на відм. +16,800 м зі сторони нижнього б’єфу, з якої на пристанційний майданчик будівлі ГЕС-2 на відм. +13,830 м передбачений під'їзд як з правого берега так і з лівого. На пристанційному майданчику зі сторони нижнього б'єфу розташований критий розподільчий пристрій КРПЕ-330 кВ і службово-виробничий корпус СВК.

test

Каховська ГЕС-2 (вид з боку правого берега)

Параметри та основні показники споруд Каховської ГЕС-2
Параметри Одиниці виміру Кількість
Клас споруди   CC3
Характеристики басейну    
Площа басейну в створі Каховського гідровузла км2 482 000
Середньобагаторічна витрата, Q0 м3 1680
Середньобагаторічний річний стік, W0 км3 53,0
Водосховище    
НПР м 16,0
РМО м 12,7
ФПР при пропуску перевірочного паводку (Р=0,01%) м 18,0
Площа дзеркала водосховища при НПР км2 2155
Загальний об'єм км3 18,18
Корисний об'єм км3 6,78
Мертвий об'єм км3 11,40 
Витрати    
Санітарна витрата м3 500
Максимальна витрата води забезпеченістю    
-Р=0,01% м3 23200
-Р=0,1% м3 14000
-Р=1% м3 9200
Напори нетто    
Максимальний напір: Нмакс. м 16,5
Мінімальний напір: Нмин. м 7,7
Розрахунковий за  потужністю напір: Нрас. м 14,5 
Рівень води у нижньому б'єфі    
Максимальний рівень (Р = 0,01%) м 6,9
Мінімальний рівень при роботі одного агрегату м -0,8
Енергетичні показники    
Установлена потужність ГЕС-1+ГЕС-2, у тому числі MВт 585
ГЕС-1 MВт 335
ГЕС-2 MВт 250
Середньобагаторічний річний виробіток електроенергії млн.кВт×год 1406
Середньобагаторічне число годин використання установленої потужності за рік год 2400
Коефіцієнт використання встановленої потужності (Plan factor)   0,278
Максимальна пропускна здатність турбін ГЕС-1+ГЕС-2 при НПР м3 4500

 

test

Каховська ГЕС-2 (вид з боку нижнього б'єфа)

Заява про наміри
Газета Маяк. Заява про наміри щодо будівництва Каховскої ГЕС-2.pdf
Щотижневик Нова Каховка. Заява про наміри щодо будівництва Каховскої ГЕС-2.pdf
Заява про наміри щодо будівництва Каховскої ГЕС-2.pdf
Заява про наслідки
Газета Маяк. Заява про екологічні наслідки проекту Будівництво Каховської ГЕС-2
Газета Новий день. Заява про екологічні наслідки проекту Будівництво Каховської ГЕС-2
Щотижневик Нова Каховка. Заява про екологічні наслідки: 1 сторінка
Щотижневик Нова Каховка. Заява про екологічні наслідки: 2 сторінка
Щотижневик Нова Каховка. Заява про екологічні наслідки: 3 сторінка
Щотижневик Нова Каховка. Заява про екологічні наслідки: 4 сторінка
Щотижневик Нова Каховка. Заява про екологічні наслідки: 5 сторінка
Оцінка впливу на навколишнє середовище
Заключний Звіт. Будівництво Каховської ГЕС-2. ТЕО. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)
Схема Національного природного парку Нижньодніпровський (Додаток Е)
Схема зони впливу Каховської ГЕС-2_М 1_50000 (Додаток К)
Схема зони впливу проектованої Каховської ГЕС-2 на НПП Нижньодніпровський (Додаток Л)
МЦИИ-3-1 Карта фактичного матеріалу (Додаток_Г)
МЦИИ-3-12_Фізико-механічні властивості грунтів (Додаток Д)
Схема генплану та транспорту (Додаток У)
Громадські слухання ОВНС Каховська ГЕС-2:
Журнал реєстрації громадських слухань м. Нова Каховка (24 лютого 2016 року)
Протокол громадських слухань м. Нова Каховка (24 лютого 2016 року)
Додаток до протоколу громадських слухань в м. Нова Каховка (24 лютого 2016 року)
Журнал реєстрації громадських слухань м. Херсон (25 лютого 2016 року)
Протокол громадських слухань м. Херсон (25 лютого 2016 року)
Журнал реєстрації громадських слухань смт. Козацьке (23 лютого 2016 року)
Протокол громадських слухань смт. Козацьке (23 лютого 2016 року)
Експертний звіт
Експертний звіт ДП "Укрдержбудексертиза" від 23.08.2016 номер 00-1769-15/ПБ щодо розгляду проектної документації за ТЕО "Будівни
Розпорядження Кабінету Міністрів України
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 р. номер 156-р "Про схвалення техніко-економічного обгрунтування"Будівни
Оцінка впливу на довкілля
Повідомлення про плановану діяльність
Зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності
Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Звіт з оцінки впливу на довкілля