Планована діяльність в басейні річки Дністер

test

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», що  прийнятий у 2017 році відповідно до зобов'язань, які взяла на себе Україна у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (конвенція Еспо) та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), встановлена  процедура проведення оцінки, яка починається з підготовки суб’єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність.

Згідно ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у повідомленні про плановану діяльність наводиться інформація про:

 • плановану діяльність, її характеристику, технічні альтернативи;
 • місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи;
 • соціально-економічний вплив планованої діяльності;
 • загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо);
 • екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами;
 • необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами;
 • сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля;
 • планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Для цього, наприкінці  2017 року виконано низку науково-вишукувальних робіт (1 етап) з аналізу району планованої діяльності та досвіду реалізації проектів співіснування об’єктів гідроенергетики з територіями з особливим природоохоронним статусом на прикладі країн ЄС. Звіти профільних інститутів НАН України оприлюднено у відкритому доступі на сайті ПрАТ «Укргідроенерго».

При оцінці впливів на довкілля розглядалися такі його компоненти: 

 1. клімат і мікроклімат
 2. повітряне середовище
 3. геологічне середовище
 4. водне середовище
 5. ґрунти
 6. рослинний і тваринний світ
 7. заповідні об'єкти
 8. археологічна спадщина

 

Співпраця з НАНУ
Звіт Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАНУ
Звіт відділу ботаніки Національного науково-природничого музею НАНУ