Публічна звітність

З метою надання комплексної інформації про діяльність компанії органам державної влади та всім зацікавленим в Укргідроенерго запроваджено практику підготовки щорічної публічної корпоративної звітності.

На сьогодні понад 85% провідних світових компаній щорічно готують професійні інтегровані чи нефінансові (зі сталого розвитку) звіти. З 2016 року практику оприлюднення професійної корпоративної звітності розпочали впроваджувати й українські провідні підприємства. З 2017 року кількість як приватних, так і державних українських компаній, що складають корпоративну звітність, невпинно зростає. Відтак і Укргідроенерго приєдналося до впровадження світової практики. Слід зазначити, що з 2013 року Укргідроенерго складає фінансову звітність за міжнародними стандартами, а з 2019 року запроваджено практику підготовки Звіту керівництва.

Основні переваги корпоративної звітності

Підготовка професійної корпоративної звітності дозволяє компанії одержати наступні основні переваги:

 • покращення ділової репутації;
 • підвищення прозорості діяльності;
 • підвищення привабливості для інвесторів;
 • зростання довіри суспільства до компанії;
 • покращення стратегії компанії;
 • підвищення лояльності працівників;
 • покращення відносин із органами державної влади;
 • підвищення лояльності клієнтів.

Крім цього, звітність є ефективним інструментом комунікації компанії із широким колом її цільових аудиторій:

 • органи державної та місцевої влади;
 • міжнародні фінансові інституції;
 • працівники компанії;
 • засоби масової інформації та окремі журналісти;
 • інститути громадянського суспільства, екологічні, галузеві та антикорупційні НУО;
 • органи місцевого самоврядування та місцеві громади;
 • підрядники;
 • наукова та експертна спільнота;
 • міжнародні ГО екологічного та енергетичного спрямування, інституції з відповідальності бізнесу;
 • населення України.

report

Публічна звітність як інструмент позитивних змін
 
 • Звітність допомогає компанії визначити найбільш пріоритетні аспекти для оцінки та управління своїм впливом у найближчому майбутньому та в перспективі.
 • Звітність є додатковим стимулом для впровадження нових практик корпоративного управління.
 • Звітність є інструментом систематизації збору нефінансових даних та включення розширеної бази показників для оцінки економічного, соціального та екологічного впливу Укргідроенерго на всю Україну.
 • Звітність допоможе посилити взаємодію компанії із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, а також вивести таку взаємодію на якісно новий рівень.
 • Звітність сприяє покращенню ділової репутації Укргідроенерго за рахунок підвищення її відкритості та прозорості, а також зростанню довіри суспільства.
 • Звітність допоможе підвищити лояльність працівників та клієнтів компанії.
 • Робота над звітністю допомогає Укргідроенерго покращити свою стратегію та оптимізувати роботу над програмою дій в розбудові стратегії корпоративної соціальної відповідальності компанії.

У 2019 році Товариством було вперше підготовлено Звіт керівництва (звіт про управління) ПрАТ Укргідроенерго за 2018 рік українською та англійською мовами.

Звіт керівнитцва (Звіт про управління) ПрАТ Укргідроенерго за 2018 рік

У звіті були розкриті фінансові та нефінансові показники діяльності. Представлена ключова інформація про екологічні, економічні та соціальні аспекти діяльності Товариства.

Звіт комплексно відображає:

 • Реалізацію Стратегії розвитку ПрАТ «Укргідроенерго»
 • Підходи керівництва до управління
 • Істотні фінансово-економічні та виробничі плани, а також результати з основних видів діяльності
 • Екологічний та соціальний вплив на навколишнє середовище
 • Результати діяльності з забезпечення безпеки гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станцій та охорони навколишнього середовища
 • Міжнародне співробітництво

Звіт підготовлено відповідно до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів:

 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996XIV
 • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2018 № 3480IV
 • Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826
 • Методичні рекомендації зі складання звіту про управління Міністерства фінансів України
 • МСФЗ Практичний звіт 1 «Коментар керівництва».
 • Стандарти GRI (Global Reporting Initiative – Глобальна ініціатива щодо звітування)
 • ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності»
 • 17 Цілей сталого розвитку ООН
 • Стандарт Міжнародної Ради з інтегрованої звітності IIRC
 • Стандарт із взаємодії з зацікавленими сторонами AA1000SES
 • Принципи підготовки Звіту про Прогрес реалізації принципів Глобального договору ООН

З українською та англійською версіями Звіту керівництва (звіту про управління) за 2018 рік ви можете ознайомитись нижче:

 • Звіт
 • Report
Book GIDRO UA_web_3.pdf "> Скачать
Book GIDRO ENG_web_3.pdf "> Скачать
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.