Сталий розвиток

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»

ПрАТ «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія України, яка забезпечує покриття пікових навантажень, а також мобільний аварійний резерв в об'єднаній енергосистемі України.

 

До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. У процесі підготовки до будівництва знаходяться Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2.

на станціях компанії
встановлено гідроагрегатів
103

сумарна потужність
гідроелектростанцій
5 849 МВт

середньорічний
виробіток електроенергії
10млрд. кВт*год.

частка потужностей
у балансі енергосистеми України
8%

10

станцій

ПрАТ «Укргідроенерго» - компанія, яка динамічно розвивається, що дає підстави з впевненістю дивитися у майбутнє та визначати стратегію розвитку підприємства на тривалу перспективу.

Стратегічний план розвитку ПрАТ «Укргідроенерго» на 2019-2023 рр. ґрунтується на Програмі розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, яка схвалена розпорядженням КМУ від 13.07. 2016 р. № 552-р, Енергетичній стратегії України на період до 2035 року та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої указом Президента України від 12.01. 2015 р. № 5/2015. Сьогодні завданнями держави є забезпечення випереджаючого росту енергогенеруючих потужностей для надійного виробітку та постачання електроенергії промисловим споживачам та населенню, підвищення ефективності роботи об’єднаної енергетичної системи України та її інтеграція з європейською енергосистемою, зменшення імпорту енергоресурсів, забезпечення енергетичної безпеки з максимальним використанням гідроенергетичного потенціалу Укргідроенерго» - компанія, яка динамічно розвивається, що дає підстави з впевненістю дивитися у майбутнє та визначати стратегію розвитку підприємства на тривалу перспективу.

Стратегічною метою компанії є забезпечення енергосистеми України електроенергією та резервом потужності завдяки гідроресурсам річок Дніпро та Дністер. Для цього ПрАТ «Укргідроенерго» і надалі забезпечуватиме надійний стан та якісну експлуатацію встановленого обладнання та гідроспоруд, а також розбудовуватиме генеруючі потужності на Дніпрі та Дністрі.

Cтратегічними завданнями на найближчу та середньострокову перспективу є:

Будівництво Дністровської ГАЕС, реконструкція ГЕС Дніпровського каскаду, будівництво Канівської ГАЕС та Каховської ГЕС-2.

Реконструкція існуючих та будівництво нових об’єктів гідроенергетики дозволить компанії у 2020 році вийти на показник 11,5 млрд. кВт*год. річного виробітку електроенергії, а до 2035 року вивести частку маневренних потужностей ГЕС і ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%.

Реалізація Стратегічного плану розвитку товариства дозволить підвищити рівень безпеки, надійності та сталого функціонування гідроенергетики, підвищити стійкість та ефективність роботи ОЕС України за рахунок збалансованої структури потужностей, зменшити споживання традиційних енергоресурсів та знизити техногенне навантаження на довкілля.

документи, що регламентують стратегію розвитку компанії

В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ