Охорона праці

ОХОРОНА ПРАЦІ В ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"

В ПрАТ «Укргідроенерго» функціонує система управління охороною праці, в якій визначена конкретна роль і персональна відповідальність керівників усіх рівнів виробництва.

Навчання
та перевірка
знань
  • Весь керівний та інженерно-технічний персонал у відповідності до вимог нормативних документів проходить навчання та перевірку знань з питань охорони праці в спеціалізованих навчальних закладах, які мають відповідні ліцензії.test

  • Для перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та правил технічної експлуатації в Товаристві створені комісії. Члени центральної комісії пройшли навчання в навчально-виробничому центрі «ПРОФЕСІОНАЛ» та перевірку знань в комісії, що була створена наказом Міненерговугілля від 28.10.15 № 681. Генеральний директор пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці України». Навчання та перевірку знань пройшло 706 працівників Товариства.test

  • Перед перевіркою знань в комісіях Товариства працівники проходять навчання та перевірку знань на комп’ютерах, де встановлені навчально-екзаменаційні комплекси з програмою «Автоекзаменатор». До нормативної бази комплексу включено 60 нормативно-технічних документів. Навчально-методична база налічує 92 навчальні програми з охорони праці і нормативно-законодавчих актів та 92 навчальні програми з Правил технічної експлуатації електростанцій і мереж, виробничих інструкцій. В Товаристві обладнано таких 54 робочих місця. Отримано поставку програмного забезпечення трьох нових нормативних актів, їх примірники придбано для персоналу Товариства.

Заходи
та засоби
  • Всі роботи на підприємстві виконуються за нарядами-допусками, розпорядженнями та у порядку поточної експлуатації. Регулярно всі робочі місця перевіряються керівниками філій та структурних підрозділів. Згідно затвердженої тематики другого четверга кожного місяця на філіях Товариства проводиться День охорони праці, результати якого обговорюються на селекторній нараді. Щоквартально проводяться селекторні наради щодо виконання заходів приписів контролюючих органів.test

  • З нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці, який у 2018 році проходив під девізом: «Захищене і здорове покоління», на філіях Товариства організовано та проведено комплексні обстеження і цільові перевірки стану безпеки та гігієни праці, розроблено та виконано заходи щодо усунення виявлених порушень, відзначені кращі працівники, проведені оглядові тематичні екскурсії учням старших класів та студентам.

  • В Товаристві вирішено питання санітарно-побутового забезпечення працюючих. Виробничі та побутові приміщення відповідають сучасним вимогам, постійно продовжується робота щодо їх покращення. Працівники, які працюють в шкідливих умовах, систематично отримують молоко. Персонал Товариства забезпечений засобами індивідуального та колективного захисту, питною водою.

Медичний
контроль
  • На кожній філії Товариства є медичні пункти, в яких працює 12 працівників. Медичним персоналом здійснюється систематичний контроль за групою працівників, які перебувають на диспансерному обліку. Працівники, що внесені до групи ризику, а також інваліди знаходяться на контролі та, при необхідності, направляються на консультації та лікування в медичні заклади. Триває процес проходження працівниками періодичного медичного огляду.test

  • Спеціалістами кардіохірургічного центру ДУ «Інститут серця МОЗ України» протягом 2018 року обстежено 120 працівників трьох філій Товариства, продовжується обстеження ще 240 працівників філій та апарату управління. За результатами обстеження 2 працівника пройшли додаткове обстеження з подальшим лікуванням.

  • Для недопущення травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства вживаються заходи, що виключають їх проникнення на підвідомчу територію, в будівлі та приміщення, а саме: впроваджена охоронна сигналізація, встановлюється додаткове освітлення, сферичні дзеркала для огляду проїзної частини мостових переходів, ведеться постійний контроль за технічним станом огорож, запірних пристроїв та попереджувальних знаків та плакатів.

Випадків виробничого травматизму, профзахворювань, травмування сторонніх осіб на обладнанні Товариства протягом 2018 року не зареєстровано.