Проекти інвесторів

Гідроенергетика відіграє важливу роль у стійкості ОЕС України, оскільки забезпечує її високоманевровими потужностями в регулюванні добових графіків навантаження з покриттям пікової частини та заповненням нічних провалів. Також гідроенергетика виконує функцію аварійного резерву потужності.

З метою інтеграції ОЕС України з ENTSO-E для забезпечення достатнього рівня резервів і надійного електропостачання споживачам «дешевої» електроенергії, враховуючи тенденції, викладені в Енергетичній стратегії України на період до 2035 року, та керуючись Програмою розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, ПрАТ «Укргідроенерго» визначено необхідність реалізації інвестиційних проєктів стосовно ГЕС і ГАЕС.

інвесторам 1

ПрАТ «Укргідроенерго» має на меті добудувати Дністровську ГАЕС, яка складатиметься із 7-ми гідроагрегатів загальною потужністю 2 268 МВт в генераторному режимі та 2 947 МВт в насосному.

Також компанія має побудувати Канівську ГАЕС потужністю 1 000 МВт в генераторному режимі та 1040 МВт в насосному й Каховську ГЕС-2 потужністю 250 МВт. Реалізація інвестиційних проєктів ПрАТ «Укргідроенерго» дозволить довести частку маневрових потужностей ГЕС та ГАЕС у загальному балансі галузі до 16%.

інвесторам 2

Наші проекти

 • Будівництво Каховської ГЕС-2
 • Будівництво Канівської ГАЕС
 • Будівництво третьої черги в складі Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів
Будівництво Каховської ГЕС-2
Характеристика та опис
Місце розташування об’єкта

Херсонська область, адміністративні межі Новокаховської міської ОТГ (Козацький старостинський округ та Веселівський старостинський округ), правобережна земляна гребля Каховського гідровузла.

Опис об’єкта

Під час будівництва Каховської ГЕС-2 буде створено:

 • огороджувальна гребля (тимчасово);

 • підвідний канал;

 • водоприймач;

 • залізобетонні водоводи;

 • будівля ГЕС з монтажним та пристанційним майданчиками;

 • відвідний канал;

 • розподільчий пристрій.

Всі споруди Каховської ГЕС-2 будуть практично розташовані в межах існуючої земляної греблі Каховської ГЕС-1 із збереженням на греблі залізничної колії, автомобільної дороги, магістрального газопроводу та мереж зв’язку.

Будівля ГЕС є основною спорудою гідровузла, де будуть розташовані гідроагрегати, приміщення розподільчих пристроїв, основне і допоміжне електротехнічне і гідромеханічне обладнання. В будівлі ГЕС-2 проєктом передбачається встановлення чотирьох вертикальних гідроагрегатів.

Будівництво Канівської ГАЕС
Характеристика та опис
Місце розташування об’єкта

с. Бучак Канівського району Черкаської області.

Реалізація проєкту будівництва Канівської ГАЕС планується в Канівському районі Черкаської області, на територіях Бобрицької об’єднаної територіальної громади, де ПрАТ «Укргідроенерго» відведено земельні ділянки для відповідних цілей проєкту.

Опис об’єкта

Канівська ГАЕС

В рамках реалізації проєкту планується будівництво гідроакумулюючої електростанції, у складі якої будуть створені такі споруди: 

 • будівля ГАЕС: з 4-ма гідроагрегатами потужністю 250 МВт кожний;
 • верхня акумулююча водойма: корисний об’єм 17 млн м3;
 • нижня водойма (існуюча верхня водойма Канівської ГЕС);
 • напірні водоводи: 4 од. довжиною 900,78 м;
 • будівля КРУЕ -335кВ;
Форма власності

Об’єкт належатиме ПрАТ «Укргідроенерго». 100 % акцій ПрАТ «Укргідроенерго» належить державі.

Площа земельної ділянки, га

Загальна площа земельних ділянок, необхідних для будівництва Канівської ГАЕС, складає 1017,7018 га.

Статус земельної ділянки

Оформлено право постійного користування земельними ділянками загальною площею 967,1912 га.

Проходить процедура додаткового землевідвіду площею 50,5106 га,

Очікуваний термін отримання права постійного користування на додатковий землевідвід – 2020-2021 рр.

Суть проекту

Підвищення надійності і маневровості ОЕС України за рахунок зняття перевантаження базових станцій у години пік та розвантаження їх у години нічного провалу, створення резерву регулювання для підключення генерації за «зеленим» тарифом, створення в ОЕС України мобільного аварійного резерву для компенсації відмови найбільшої генеруючої одиниці (блок 1000 МВт АЕС).

Мета проекту

Метою реалізації проєкту є спорудження та введення в експлуатацію нових високоманеврових генеруючих потужностей ГАЕС 1000 МВт (4 гідроагрегати по 250 МВт) в генераторному режимі та 1040 МВт в насосному режимі (4 гідроагрегати по 260 МВт). Це зі свого боку сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України, у тому числі з огляду на перспективне зростання потужності об’єктів, що використовують відновлювальні джерела енергії, зокрема, сонячних і вітряних електростанцій, та амбітні плани щодо подальшого їх розвитку, визначені урядовими рішеннями.

Відповідність стратегічним документам та обґрунтування пріоритетності

Проект відповідає стратегічним програмним документам держави, напрямам, визначеним концепцією розвитку відповідної галузі, а саме:

 • Програмі розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 552-р.
 • Плану заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 497-р.
Дослідження проблеми, яку буде вирішено в рамках реалізації проєкту

Проблеми, які будуть вирішені в рамках реалізації проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС»:

 • зменшення провалів навантаження в нічні години з одночасним поліпшенням режимів роботи теплоелектростанцій та атомних електростанцій щодо їх розвантаження на величину робочої потужності Канівської ГАЕС;
 • регулювання навантаження та міжсистемних перетоків в ОЕС України;
 • створення в ОЕС України додаткового мобільного аварійного резерву в 1000 МВт генеруючої потужності;
 • виконання Україною вимог щодо контролю частоти та потужності для інтеграції енергосистеми України в Європейську мережу операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E);
 • створення резерву регулювання для підключення генерації за «зеленим» тарифом.

Під час роботи ГАЕС в енергосистемі складається оптимальна структура потужності та забезпечуються раціональні режими роботи АЕС і ТЕС, скорочуються щодобові зупинки блоків ТЕС, регулюються та підтримуються на належному рівні частота та напруга в ОЕС України, з’являється швидкодіючий аварійний резерв потужності.

Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.

Розрахункові показники ефективності інвестиційного проєкту «Будівництво Канівської ГАЕС» становлять:

 • чиста приведена вартість – 13 617 млн грн
 • внутрішня норма рентабельності – 9,52%
 • дисконтований період окупності – 18 років
 • індекс прибутковості – 1,38
 • бюджетний ефект – 25 470 млн грн
Термін реалізації проєкту

6,5 років

Орієнтовні джерела фінансування проєкту

ІІІ стадія тристадійного проєктування «Р» (Робоча документація)

Очікуваний результат реалізації проєкту

Очікуваний результат від реалізації проєкту - зміцнення ринкових позицій ПрАТ «Укргідроенерго» на ринку електричної енергії та збереження прибутковості підприємства шляхом спорудження та введення в експлуатацію нових високоманеврових генеруючих потужностей, а саме шляхом будівництва Канівської ГАЕС, що сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України.

Будівництво третьої черги в складі Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів
Характеристика та опис
Перший пунт

Будівництво третьої черги в складі Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів

Другий пункт

Будівництво третьої черги в складі Дністровської ГАЕС в складі трьох гідроагрегатів